Nov članek v reviji za pravo javnih naročil in gradbeno pogodbeno pravo: „Pomen prevzema“ iz serije „Uspešen gradbeni projekt“.

Prevzem gradbenih del predstavlja pomemben mejnik in pravno prelomnico v okviru gradbenih projektov. Spori med naročnikom in izvajalcem pogosto izvirajo iz prezgodnje, zapoznele ali malomarne predaje. V nekaterih primerih določbe standarda ONORM B 2110 precej odstopajo od splošnega pravnega položaja. V petem delu serije: „Uspešen gradbeni projekt“ partner Lukas Andrieu in RAA Francisca Andic skupaj s prof. dr Detlefom Heckom in DI Markusom Allramom obravnavata pravne pasti primopredaje v gradbeništvu.

Celoten članek najdete v številki 3/2024 revije ZVB, strokovne revije za pravo javnih naročil in gradbeno pogodbeno pravo, ki jo izdaja MANZ Verlag.

Mag. Lukas Andrieu, LL.M., BSc.

Arbitraža
Gradbeno (odškodninsko) pravo
Javno naročanje
[...]

Mag. Francisca Andic

Civilno pravo
Nepremičninsko pravo
Gradbeno (odškodninsko) pravo
[...]