Intelektualna Lastnina

Svetujemo podjetjem najrazličnejših panog na vseh področjih prava intelektualne lastnine – od izbire pravega poslovnega modela za zagonsko podjetje do (pogodbene) zaščite intelektualne lastnine mednarodno dejavnih korporacij. V tehničnih zadevah sodelujemo z uveljavljenimi (mednarodnimi) patentnimi odvetniškimi pisarnami, ki nudijo našim strankam po meri narejene rešitve.

 • nacionalni in mednarodni postopki registracije

 • izvensodno in sodno zastopanje pri uveljavljanju oziroma branjenju v primeru zahtevkov zaradi kršitev pravic intelektualne lastnine

 • zastopanje tako pred sodišči kot tudi pred nacionalnimi in mednarodnimi uradi

 • zastopanje v predhodnih sodnih postopkih (začasne odredbe)

 • oblikovanje pogodb o intelektualni lastnini, zlasti licenčnih pogodb, pogodb o sodelovanju, raziskovalnih in razvojnih pogodb, računalniških in programskih pogodb, avtorskih pogodb, pogodb o javnem naročanju, zunanjih pogodb, …

 • skrbni pregledi na področju intelektualne lastnine

 • pravo IT

  IME *

  PRIMEK *

  ELEKTRONSKI NASLOV *

  TELEFONNUMMER

  KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

  PRILOGA (.PNG, .JPEG)