konkurenčno pravo

Številni gospodarsko in strateško pomembni ukrepi naletijo na trgu na meje konkurenčnega prava, ki se jih nemalokrat (namerno ali tudi nezavedno) prekorači. Podjetjem svetujemo na vseh področjih konkurenčnega prava (Zakon o preprečevanju nelojalne konkurence; UWG).

 • svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju oz. branjenju v primeru zahtevkov, ki izhajajo iz nedovoljenih poslovnih praks s strani konkurentov ali do njih (npr. speljevanje strank in zaposlenih, zloraba prepoznavnega znaka podjetja, diskreditacija konkurentov, zavajajoče oglaševanje, …)

 • svetovanje o oblikovanju oglaševanja, ki je v skladu s konkurenčnim pravom – tako v povezavi s podjetjem kot njihovimi proizvodi

 • pravilno postopanje v primeru opozoril ter opustitvenih izjav

 • vodenje sporov na sodišču, vključno s postopki sprejemanja predhodnih odločb (začasne odredbe)

 • pravo domen (»Domainrecht«)

02

06, 2023

CASH The Retail Magazine: From EU Directive to Corporate Responsibility

After the EU Parliament took a clear position...

  IME *

  PRIMEK *

  ELEKTRONSKI NASLOV *

  TELEFONNUMMER

  KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

  PRILOGA (.PNG, .JPEG)