Informativni list o varstvu podatkov

V smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) posredujemo naslednje informacije o obdelavi podatkov, ki jih opravljamo v okviru naše odvetniške dejavnosti:

Odgovorna oseba za obdelavo podatkov:

Ime:                                Scherbaum Seebacher Rechtsanwälte GmbH

Naslov:                           Schmiedgasse 2, 8010 Gradec, Avstrija

E-pošta:                         office@scherbaum-seebacher.at

Telefonska številka:    0316/832460-144

1. Osebni podatki

 1. Vaše osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le v okviru našega mandata / pooblastila ali naročila za dogovorjene cilje ali za druge namene, ki izhajajo iz našega mandata, pooblastila ali naročila, kadar je podana druga pravna podlaga v skladu z GDPR (še posebej, kadar je obdelava podatkov v okviru naše naloge potrebna za dosego dogovorjenega cilja); vse to v skladu z varstvom podatkov in civilnim pravom. Zbiramo oziroma obdelujemo samo tiste osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje in opravljanje naših odvetniških storitev ali tiste, ki ste nam jih dali na voljo prostovoljno. Za namene oglaševanja in trženja uporabljamo poleg tega tudi vaše kontaktne podatke.
 2. Osebni podatki so vse informacije, ki omogočajo sklepanje o vaših osebnih ali materialnih okoliščinah, kot so ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, datum rojstva, starost, spol, številka socialnega zavarovanja, terjatve, obveznosti, pravni odnosi, video posnetki, fotografije, glasovni posnetki oseb kot tudi biometrični podatki, kot so recimo prstni odtisi. Vključeni so lahko tudi občutljivi podatki, kot so zdravstveni podatki ali podatki v zvezi s kazenskim postopkom, če je to potrebno v smislu točke 1.a. ali če ste nam jih posredovali prostovoljno.
 3. V primeru sprememb vaših osebnih podatkov prosimo za ustrezno obvestilo, da lahko zagotovimo pravilnost podatkov, ki jih obdelujemo.

2. Uporaba podatkov

 1. V okviru mandatnega razmerja ali pooblastila / za izpolnitev odvetniških zadolžitev
  Posredovanih podatkov ne bomo obdelovali za namene, ki niso zajeti v mandatni pogodbi oz. v našem naročilu, v katere niste privolili ali niso v skladu s cilji in določbami GDPR. Izjema je uporaba za statistične namene, če so bili posredovani podatki anonimizirani. Pravna podlaga za obdelavo podatkov v okviru mandata je torej v prvi vrsti izvajanje pooblastilne pogodbe oziroma naročila (člen 6 (b) GDPR) kot tudi izpolnitev zakonske obveznosti (člen 6 (c) GDPR). Načeloma nam niste dolžni posredovati vaših osebnih podatkov. Vendar je posredovanje podatkov potrebno za ustrezno izvedbo pooblastila oziroma naročila. Če podatkov ne posredujete, vašega pooblastila ali želenih storitev morda ne mogoče izvesti ali zgolj v omejenem obsegu.
 2. Za namene trženja in promocije
  Vaše kontaktne podatke uporabljamo v marketinške in promocijske namene za pošiljanje posebnih informativnih pisem, novic in vabil. V kolikor ne bi želeli več prejemati naših promocijskih sporočil, nam lahko to vedno sporočite po elektronski pošti ali telefonu. Pravna podlaga za tako obdelavo podatkov je naš zakonit interes za namene trženja in oglaševanja v smislu člena 6 (f) GDPR.
  K posredovanju svojih kontaktnih podatkov za namene trženja in promocije niste zakonsko ali pogodbeno obvezani. Če nam podatkov v ta namen ne posredujete ali se izrečete proti uporabi, bodo oglaševalski in marketinški ukrepi opuščeni.

3.  Posredovanje podatkov tretjim osebam / vir podatkov

 1. Da bi lahko izpolnili vaše naročilo, bomo morda morali posredovati vaše podatke tretjim osebam (npr. nasprotni stranki, zastopnikom, zavarovalnicam, ponudnikom storitev, s katerimi sodelujemo in katerim posredujemo podatke itd.), sodiščem ali organom. Posredovanje vaših podatkov poteka izključno na podlagi GDPR, predvsem za izpolnitev vašega naročila ali – če je potrebno – na osnovi vašega predhodnega soglasja.
 2. Poleg tega obveščamo, da v okviru našega pravnega zastopanja in svetovanja o vas redno pridobivamo informacije s strani tretjih oseb (nasprotniki, organi itd.), ki so povezane z dejanskim primerom.
 3. Nekateri od zgoraj navedenih prejemnikov vaših osebnih podatkov se lahko nahajajo zunaj Avstrije ali tam obdelujejo vaše osebne podatke. Če gre za države EU, je v vsakem primeru zagotovljena primerna raven varstva podatkov. Vendar pa raven varstva podatkov v državah, ki niso članice EU, morda ne ustreza ravni varstva v Avstriji. Zato vaše osebne podatke prenašamo samo v države, za katere je Evropska komisija odločila, da imajo ustrezno raven varstva podatkov. Če bi bil potreben prenos v državo, za katero ne obstaja taka odločitev Evropske komisije, bomo sprejeli ukrepe v skladu z določbami iz člena 44 ter sledečih GDPR, da se tudi pri prejemniku zagotovi ustrezna raven varstva podatkov.

4.  Shranjevanje podatkov

Vaših podatkov ne bomo shranjevali dlje, kot je potrebno za izpolnitev naših pogodbenih ali zakonskih obveznosti in za preprečitev morebitnih odškodninskih zahtevkov.

5.  Ukrepi za zagotavljanje varnosti podatkov

Vaše osebne podatke varujemo z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi. Ti varnostni ukrepi se nanašajo zlasti na zaščito pred nepooblaščenim, nezakonitim, tudi nenamernim dostopom, obdelavo, izgubo, uporabo ali manipulacijo.

6.  Pravice zadevnih oseb

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate – ob upoštevanju pravil odvetniške zaupnosti – naslednje pravice:

 • Pravica do dostopa do informacij v skladu s 15. členom GDPR: Imate pravico do informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov kot tudi o podrobnostih take obdelave.
 • Pravica do popravka v skladu s 16. členom GDPR: Imate pravico zahtevati popravek vaših podatkov, če so le-ti napačni.
 • Pravica do izbrisa v skladu s 17. členom GDPR: Pod določenimi pogoji imate pravico zahtevati izbris vaših podatkov.
 • Pravica do omejitve obdelave v skladu z 18. členom GDPR: Pod določenimi pogoji imate pravico, da zahtevate omejitev obdelave vaših podatkov.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov v skladu z 20. členom GDPR: Imate pravico, da prejmete podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu, v splošno uporabljani standardni obliki, če to ne povzroči nesorazmernih stroškov.
 • Pravica do ugovora v skladu z 21. členom GDPR: Imate pravico, da iz posebnih razlogov ugovarjate določeni obdelavi vaših podatkov.
 • Vašo zahtevo za dostop do informacij, izbrisa, popravka, ugovora in / ali prenosljivosti podatkov lahko naslovite na naš naslov, naveden na prvi strani.
 • Privolitev v obdelavo podatkov lahko kadar koli prekličete. Vendar je potrebno opozoriti, da je vsa obdelava, opravljena do preklica, še naprej v skladu z zakonom.
 • Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov. V zvezi s tem se sklicujemo tudi na domačo stran organa za varstvo podatkov, ki je dostopna prek povezave https://www.dsb.gv.at/.