NAŠA MISELNOST

Zavzemamo se za najvišjo kvaliteto, jasna sporočila in kreativne praktične rešitve. Pri vsakem primeru prevzamemo odgovornost za projekt ter njegovo vodenje.

Smo uveljavljena, mednarodno usmerjena odvetniška pisarna s sedežema v Gradcu in na Dunaju, ki nudi celovito pravno svetovanje.

Vse od ustanovitve v letu 1989 pisarna nenehno raste, trenutno imamo 60 zaposlenih, od tega več kot 30 pravnikov in pravnic. Imamo dve pisarni, in sicer v Gradcu ter na Dunaju.

Z izjemnim strokovnim znanjem razpolagamo na področjih insolvenčega prava in prestrukturiranja, gospodarskega prava / združitev in prevzemov, bančnega prava in prava kapitalskih trgov , zasebnih strank, odškodninskega prava, delovnega prava, prava gradbenih pogodb ter nepremičninskega prava in gospodarskega kazenskega prava.

Delamo v individualnih, praviloma mednarodno sestavljenih – pogosto tudi interdisciplinarnih – ekipah, ki dosegajo optimalne poslovne rešitve še tako velikih in kompleksnih projektov. Pri tem se opiramo na naše pravnike in pravnice, usposobljene na področju gospodarstva in projektnega menedžmenta.

Naša pisarna že leta vzdržuje dobre odnose z izbranimi odvetniškimi pisarnami v Evropi, Aziji in Severni Ameriki. Pri mednarodnih projektih prevzamemo vodenje in usklajevanje aktivnosti tujih svetovalcev. Na ta način zagotavljamo našim strankam visok standard kakovosti na mednarodni ravni. Zaradi stalnega širjenja te mreže in nenehnega sodelovanja z našimi korespondenčnimi odvetniki je naša pisarna zanesljiv partner tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni.