Gostujoči članek v ZVB: „Napačna gradnja“

Gradbene napake se pojavljajo v najrazličnejših oblikah in pojavnih oblikah na skoraj vsakem gradbišču. Partner Lukas Andrieu in odvetnica Francisca Andic se v članku “Gradbene napake – serija: Uspešen gradbeni projekt, 4. del” v ugledni reviji za pravo javnih naročil in gradbeno pogodbeno pravo (ZVB) ukvarjata prav s to temo. Skupaj z univerzitetnim profesorjem Dr. Detlefom Heckom in DI Markusom Allramom osvetljujeta zapletene izzive in pravna vprašanja, ki izhajajo iz gradbenih napak.

Analizirata, kako so napake opredeljene, kakšne so iz tega izhajajoče odgovornosti udeležencev projekta in kako se učinkovito odzvati na očitke o napakah.

Mag. Lukas Andrieu, LL.M., BSc.

Arbitraža
Gradbeno (odškodninsko) pravo
Javno naročanje
[...]

Mag. Francisca Andic

Civilno pravo
Korporacijsko pravo in združitve & prevzemi
Nepremičninsko pravo
[...]