Juve Ranking Reševanje konfliktov 2023

V decembrski številki revije JUVE je bila družba ScherbaumSeebacher prepoznana zaradi svoje izjemne prakse reševanja sporov. Uspešnost strokovnjakov je bila izpostavljena zlasti na področju obrambe in uveljavljanja odškodninskih zahtevkov ter v sporih na področju bančnega in zavarovalnega prava.

Strokovnjaki in partnerji Dr. Georg Seebacher, Dr. Norbert Scherbaum, Helmut Schmidt in Lukas Andrieu so bili izrecno omenjeni.

Mag. Lukas Andrieu, LL.M., BSc.

Arbitraža
Gradbeno (odškodninsko) pravo
Javno naročanje
[...]

Dr. Norbert Scherbaum

Bančno pravo in pravo kapitalskih trgov
Insolvenčno pravo, prestrukturiranja, upravljanje stečajnih postopkov

Mag. Helmut Schmidt LL.M.

Korporacijsko pravo in združitve & prevzemi
Mednarodno pogodbeno gospodarsko pravo
Pravno nasledstvo družb in zasebne stranke
[...]

Dr. Georg Seebacher

Arhitekturno in inženirsko pravo
Gradbeno (odškodninsko) pravo
Pravdni postopki
[...]