Dr. Georg Jeremias

 • Univerza v Gradcu (Mag. iur., Dr. iur.)
27

04, 2023

Book presentation and panel discussion at ScherbaumSeebacher

On the 25th of april our corporate law...

31

03, 2023

Online Commercial Insurance Symposium with Dr. Georg Jeremias

Dr. Georg Jeremias, lawyer at ScherbaumSeebacher, gave a...

31

01, 2023

Linde Verlag: Practical Handbook on General Meetings

Preparing and conducting a general meeting of a...

14

12, 2022

Bau aktuell: Loss of defense coverage in case of inadequate fulfillment of local construction supervision

In larger construction projects, appointing a local construction...

11

11, 2022

Reinforcement for ScherbaumSeebacher from the own ranks

Dr. Georg Jeremias and David Stocker-Schellander have successfully...

27

10, 2022

ScherbaumSeebacher hosts the Civil Engineers Forum

On the 20th of october 2022, the Civil...

29

09, 2022

CONSTRUCTION LAW SEMINAR 2022 in Casino Velden at Wörthersee

At the Building Law Seminar 2022, Dr. Jeremias...

25

07, 2022

Jan Sramek Verlag: Festschrift Peter Bydlinski

On the occasion of his 65th birthday, a...

LUCAS ANDRIEU/ GEORG JEREMIAS/ LEA ZIEGER
PRAVICE DO VPOGLEDA V IZVEDENSKA POROČILA, KI JIH NAROČI ZAVAROVALNICA
ZVERS 2023

HELMUT SCHMIDT/ FLORIAN THELEN/ GEORG JEREMIAS
PRAKTIČNI PRIROČNIK SKUPŠČINA DELNIČARJEV
LINDE 2023

GEORG SEEBACHER / GEORG JEREMIAS
SCENARIJI ODGOVORNOSTI, KI IZHAJAJO IZ DELA GRADBENEGA INŽENIRJA
BAU AKTUELL 10/2022, 196-198

GEORG SEEBACHER / GEORG JEREMIAS
IZGUBA OBRAMBNEGA KRITJA V PRIMERU POMANJKLJIVEGA IZPOLNJEVANJA LOKALNEGA GRADBENEGA NADZORA
BAU AKTUELL 11/2022, STR. 244-247

GEORG JEREMIAS
“NASPROTNA PRAVICA” V DELIKTNEM PRAVU
FESTSCHRIFT PETER BYDLINSKI (JAN SRAMEK VERLAG 2022)

GEORG JEREMIAS
27 PRISPEVKI K DELITNEMU PRAVU “LEXIS BRIEFINGS CIVIL LAW” lexis360.at.
ZALOŽBA LEXISNEXIS 2019-2022

 • Navodila, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Pogodba o zdravljenju, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Bittleihe, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Bringschuld, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Prejemki, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Kraj izvajanja, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Pogodba o telovadbi, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Prenos tveganja, (Lexis Briefings in lexis360.at);
 • Sodna predaja, (Lexis Briefings in lexis360.at);
 • Globalna cesija, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Dolg, ki ga je treba izterjati, (Lexis Briefings in lexis360.at);
 • Prodajna pogodba, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Pravna cesija, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Posojilna pogodba, (Lexis Briefings in lexis360.at);
 • Prejem, (Lexis Briefings in lexis360.at);
 • Pristojbina za pravni posel, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Schickschuld, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Prevzem dolga, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Prenos v zavarovanje, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Menjalna pogodba (Lexis Briefings in lexis360.at);
 • Nakup pošiljke, (Lexis Briefings in lexis360.at);
 • Zavarovalna pogodba, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Prevzem pogodbe, (Lexis Briefings v lexis360.at);
 • Predkupna pravica (Lexis Briefings in lexis360.at);
 • Dolžnost vnaprejšnje izpolnitve, (Lexis Briefings in lexis360.at);
 • Cesija, (Lexis Briefings in lexis360.at);
 • Prepoved odstopa, (Lexis Briefings in lexis360.at);

MARCO RIEGLER / GEORG JEREMIAS
OLAJŠANJE DOSTOPA Z »RDEČE-BELO-RDEČO KARTICO«
BAU & IMMOBILIEN REPORT 12/2020

GEORG JEREMIAS
ZAVAROVALNO ZAVAROVANJE NA PODLAGI 12. člena Zakona o zavarovalnih pogodbah (VersVG)
ZALOŽNIK AVSTRIJA 2019

PETER BYDLINSKI/GEORG JEREMIAS
“KRATKA IZVEDENSKA POROČILA” PRI VREDNOTENJU NEPREMIČNIN II: ODGOVORNOST DO TRETJIH OSEB IN ZAVAROVALNO KRITJE
RdW 2018, 343

Dr. Georg Jeremias

Rechtsanwalt

Graz
Deutsch | Englisch | Italienisch
Gradbeno (odškodninsko) pravo
Zavarovalno pogodbeno pravo
Civilno pravo
Odškodninsko pravo
Bančno pravo in pravo kapitalskih trgov
Pravdni postopki