Novi predpisi na področju najemnega prava: nacionalni svet sprejel zgornjo mejo najemnin

Partner podjetja ScherbaumSeebacher in strokovnjak za najemno pravo Saša Verovnik navaja najnovejše spremembe zgornje meje najemnin, sprejete decembra, in pojasnjuje, kaj to pomeni za prihodnje najemnine:

30. decembra 2023 je bila objavljena tako imenovana “zgornja meja najemnin”. Natančneje, povečanje najemnin po orientacijski vrednosti, kategorijskih najemnin in najemnin v javnih stanovanjih je bilo omejeno na največ 5 odstotkov na leto od leta 2024 do 2026. Od leta 2027 se zadevne najemnine ne bodo več zviševale za letno stopnjo inflacije, temveč bodo temeljile na povprečni inflaciji v zadnjih treh letih. “Brezplačne” najemnine so izključene iz zamrznitve najemnin.

To je najintenzivnejši politični poseg v sistem orientacijske vrednosti do zdaj. Osnova za izračun inflacije je bila zaradi gospodarske krize prilagojena že leta 2008: Pred letom 2008 se je kot osnova za izračun uporabljala decembrska inflacija predhodnega leta, od leta 2008 naprej pa povprečna letna inflacija. V letih 2009, 2016 in 2021 je bilo zviševanje najemnin v vsakem primeru za eno leto ustavljeno, kar pomeni, da je bila zdaj sprejeta odločitev o zgornji meji najemnin.