Ustavna sprememba daje zveznim državam več manevrskega prostora pri davkih na prosto delovno mesto

Državni svet je 17. aprila 2024 z glasovi vladajočih strank in SPÖ sprejel spremembo 3. točke prvega odstavka 11. člena zveznega ustavnega zakona (glej tukaj). S tem je “zaračunavanje javnih dajatev z namenom preprečevanja neizkoriščenosti ali nezadostne izkoriščenosti” stanovanj izrecno dodeljeno v pristojnost zveznih dežel. S tem se širi njihov manevrski prostor pri določanju dajatev za prazna ali druga stanovanja – zlasti glede višine teh dajatev.

 

O tem, ali in v kakšnem obsegu se to razširjeno področje pristojnosti uporabi, odločajo dežele oziroma občine, če je to dovoljeno z deželno zakonodajo. Hkrati pa svoboda lastnine in načelo objektivnosti še naprej predstavljata pomembni oviri za previsoke davčne stopnje.

 

Praktično izvajanje in posledični učinki bodo nedvomno zelo zanimivi. Izkušena ekipa za nepremičninsko pravo pri ScherbaumSeebacher s partnerjem Sašo Verovnikom bo z veseljem odgovorila na vaša vprašanja in vas podprla v tem novem pravnem okolju.