mag. Francisca Andic

  • Univerza v Gradcu (mag. iur.)
  • Študij slovanskih jezikov, književnosti in kultur (od leta 2021)

Mag. Francisca Andic

Odvetniška pripravnica

Gradec
Angleški | Bosanski | Hrvaški | Nemški | Srbski
Civilno pravo
Korporacijsko pravo in združitve & prevzemi
Nepremičninsko pravo
Pravo najemnih razmerij in stanovanjske lastnine