mag. Francisca Andic

  • Univerza v Gradcu (mag. iur.)
  • Študij slovanskih jezikov, književnosti in kultur (od leta 2021)

Mag. Francisca Andic

Rechtsanwaltsanwärterin

Graz
Bosnisch | Deutsch | Englisch | Kroatisch | Serbisch
Civilno pravo
Korporacijsko pravo in združitve & prevzemi
Nepremičninsko pravo
Pravo najemnih razmerij in stanovanjske lastnine