Mag. Francisca Andic

  • Univerza v Gradcu (mag. iur.)
  • Predavatelji na akademiji WEKA

LUKAS ANDRIEU / FRANCISCA ANDIC / DETLEF HECK / MARKUS ALLRAM
USPEŠEN GRADBENI PROJEKT, DEL V: POMEN PREVZEMA
ZVB FACHZEITSCHRIFT FÜR VERGABE- UND BAUVERTRAGSRECHT, ZVB 2024/39, AUSGABE 3/2024, MANZ VERLAG

LUKAS ANDRIEU / FRANCISCA ANDIC / DETLEF HECK / MARKUS ALLRAM
USPEŠEN GRADBENI PROJEKT ČETRTI DEL: GRADBENA DELA Z NAPAKO
ZVB FACHZEITSCHRIFT FÜR VERGABE- UND BAUVERTRAGSRECHT, ZVB 2023/122, ŠTEVILKA 08/2023, MANZ VERLAG

LUKAS ANDRIEU / FRANCISCA ANDIC / DETLEF HECK / MARKUS ALLRAM
USPEŠEN GRADBENI PROJEKT TRETJI DEL: OBDOBJE GRADNJE
ZVB FACHZEITSCHRIFT FÜR VERGABE- UND BAUVERTRAGSRECHT, ZVB 2023/106, ŠTEVILKA 07/2023, MANZ VERLAG

LUKAS ANDRIEU / FRANCISCA ANDIC / DETLEF HECK / MARKUS ALLRAM
USPEŠEN GRADBENI PROJEKT DRUGI DEL: VRSTE POGODB IN PREDPISI O PLAČILIH
ZVB FACHZEITSCHRIFT FÜR VERGABE- UND BAUVERTRAGSRECHT, ZVB 2023/90, ŠTEVILKA 6/2023, MANZ VERLAG

Mag. Francisca Andic

Odvetniški pripravnik

Gradec
Angleščina | Bosanski | Hrvaška | Nemški | Srbski
Civilno pravo
Nepremičninsko pravo
Gradbeno (odškodninsko) pravo
Varstvo osebnih podatkov
Čezmejne transakcije