mag. Francisca Andic

  • Univerza v Gradcu (mag. iur.)
  • Študij slovanskih jezikov, književnosti in kultur (od leta 2021)

LUKAS ANDRIEU / FRANCISCA ANDIC / DETLEF HECK / MARKUS ALLRAM
GRADBENA DELA Z NAPAKO – SERIJA: USPEŠEN GRADBENI PROJEKT 4. DEL
ZVB 08/2023, STR. 390 – 395

Mag. Francisca Andic

Odvetniški pripravnik

Gradec
Angleščina | Bosnisch | Kroatisch | Nemški | Serbisch
Civilno pravo
Korporacijsko pravo in združitve & prevzemi
Nepremičninsko pravo
Pravo najemnih razmerij in stanovanjske lastnine