dr. Sylvia Zangl

  • Univerza v Gradcu (mag. iur, dr. iur.)
  • Pravniški državni izpit (opravljen z odličnim uspehom)
  • Vodenje oddelka za upravljanje terjatev
  • Civilno pravo
  • Civilno procesno, izvršilno in insolvenčno pravo
  • Interno usposabljanje

JELINEK / ZANGL / JAUFER
IO – INSOLVENCY CODE
TASCHENKOMMENTAR, MANZ 2020

SYLVIA ZANGL
AUTHOR IN RIJAVEC / JELINEK / BREHM, FACILITATED ENFORCEMENT IN EUROPE
VERLAG NOMOS 2012

ANDREJ EKART / SYLVIA ZANGL
DOPUSTNOST UGOVOROV ZOPER MATERIALNE ZAHTEVKE PRI ČEZMEJNEM IZVRŠEVANJU SODNIH ODLOČB V EVROPI, LEX LOCALIS
JOURNAL OF SELF-GOVERNMENT 2011, 311

WOLFGANG JELINEK / SYLVIA ZANGL
ZAKONIK O INSOLVENTNOSTI
TASCHENKOMMENTAR MANZ, 8. AUFLAGE, 2010

SYLVIA ZANGL
UREDBE (ES) ŠT. 805/2004, (ES) ŠT. 1896/2006 IN (ES) ŠT. 861/2007 TER NJIHOV PRENOS V AVSTRIJSKO ZAKONODAJO
LEXONOMICA 2010, 199

SYLVIA ZANGL
AVSTRIJSKI IN EVROPSKI POSTOPEK OPOMINJANJA
ZBORNIK PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU IV/1, 2009, 273

SYLVIA ZANGL
EVROPSKI NALOG ZA IZVRŠBO Z AVSTRIJSKE PERSPEKTIVE
INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW REVIEW, 2009, 19

SYLVIA ZANGL
NASPROTOVANJE IZVEDBI VPISANIH SLUŽNOSTI
ÖJZ 2009, 343

SYLVIA ZANGL
RAZŠIRJENO VARSTVO PRI IZVRŠEVANJU ZA SLUŽNOSTI, KI SLUŽIJO OSKRBI Z ENERGIJO, PRIKLJUČENI NA OMREŽJE
PO EO-NOV 2008, NZ 2009, 1

WOLFGANG JELINEK/ JOHANNES WETZELBERGER / SYLVIA ZANGL
TRENUTNA ŽARIŠČA MEDNARODNEGA IZVRŠILNEGA PRAVA NA PRIMERU AVSTRIJE
EUROPEAN LAWYER JOURNAL 1/2007, 9

SYLVIA ZANGL
NOVI IZVENSODNI POSTOPEK – POSTOPEK NA PRVI STOPNJI
ÖJZ 2005, 121

SYLVIA ZANGL
NADOMEŠČANJE V NARAVNEM OKOLJU – OSNOVE – OSREDNJE TOČKE – SPORNA VPRAŠANJA
VERLAG LEXISNEXIS ORACARD, 2005

WOLFGANG JELINEK / SYLVIA ZANGL
NAČIN RAVNANJA
MANZ TASCHENAUSGABE, 7. AUFLAGE, 2004

WOLFGANG JELINEK / SYLVIA ZANGL
NAČIN RAVNANJA
MANZ TASCHENAUSGABE, 6. AUFLAGE, 2003

SYLVIA ZANGL
AVSTRIJSKI CIVILNI POSTOPEK, PRVI DEL, OSNOVE – POSTOPEK – POSTOPEK ODKRIVANJA
V IZBRANIH PROBLEMSKIH PODROČJIH GOSPODARSKEGA PRAVA V NEMČIJI IN AVSTRIJI, 2001, 371

SYLVIA ZANGL
AVSTRIJSKI CIVILNI POSTOPEK, DEL II, SODNA ODLOČBA – PRAVNA SREDSTVA – PRAVNOMOČNOST
NA IZBRANIH PROBLEMSKIH PODROČJIH GOSPODARSKEGA PRAVA V NEMČIJI IN AVSTRIJI, 2001, 371, 2001, 2001, 424

WOLFGANG JELINEK / SYLVIA ZANGL
NAČIN RAVNANJA
MANZ TASCHENAUSGABE, 5. AUFLAGE, 1999

WOLFGANG JELINEK / BETTINA NUNNER / GUDRUN GAEDKE / SYLVIA ZANGL
USTAVNOPRAVNI VIDIKI IZVRŠBE V AVSTRIJI
DEICH INTERNATIONAL 1996, 301

dr. Sylvia Zangl

Bereichsleiterin Forderungsmanagement

Gradec
Angleščina | Nemški