Trend: Identifying Key Hurdles Early On

Our partners Dr. Norbert Scherbaum, Mag. Helmut Schmidt, Mag. Gerhard Schedlbauer and attorney-at-law Mag. Florian Thelen spoke to trend magazine about the challenges companies face in a crisis.

The interview (German only)

mag. Gerhard Schedlbauer

Bančno pravo in pravo kapitalskih trgov
Insolvenčno pravo, prestrukturiranja, upravljanje stečajnih postopkov
Intelektualna lastnina [...]

dr. Norbert Scherbaum

Bančno pravo in pravo kapitalskih trgov
Insolvenčno pravo, prestrukturiranja, upravljanje stečajnih postopkov
Pravno nasledstvo družb in zasebne stranke

Mag. Helmut Schmidt LL.M.

Bančno pravo in pravo kapitalskih trgov
Kartelno pravo
Korporacijsko pravo in združitve & prevzemi [...]

Mag. Florian Thelen

Bančno pravo in pravo kapitalskih trgov
Kartelno pravo
Korporacijsko pravo in združitve & prevzemi [...]