Trend: Identifying Key Hurdles Early On

Our partners Dr. Norbert Scherbaum, Mag. Helmut Schmidt, Mag. Gerhard Schedlbauer and attorney-at-law Mag. Florian Thelen spoke to trend magazine about the challenges companies face in a crisis.

The interview (German only)

Mag. Gerhard Schedlbauer

Insolvenčno pravo, prestrukturiranja, upravljanje stečajnih postopkov
Izpodbijanje stečajnih postopkov
Bančno pravo in pravo kapitalskih trgov
[...]

Dr. Norbert Scherbaum

Bančno pravo in pravo kapitalskih trgov
Insolvenčno pravo, prestrukturiranja, upravljanje stečajnih postopkov

Mag. Helmut Schmidt LL.M.

Korporacijsko pravo in združitve & prevzemi
Mednarodno pogodbeno gospodarsko pravo
Pravno nasledstvo družb in zasebne stranke
[...]

Mag. Florian Thelen

Korporacijsko pravo in združitve & prevzemi
Čezmejne transakcije
Mednarodno pogodbeno gospodarsko pravo
[...]