Wirtschaftsanwälte.at: THE INVESTOR – First Steps

In his commentary for wirtschaftsanwälte.at, Partner Mag. Helmut Schmidt explains why seemingly “non-binding” documents are important.

Mag. Helmut Schmidt LL.M.

Korporacijsko pravo in združitve & prevzemi
Mednarodno pogodbeno gospodarsko pravo
Pravno nasledstvo družb in zasebne stranke
[...]