ODPRAVA PRIVILEGIJA USTANAVLJANJA GMBH: KAJ JE TREBA STORITI?

Od januarja 2024 je v veljavi Zakon o spremembah zakona o gospodarskih družbah 2023 (GesRÄG 2023), ki prinaša pomembne spremembe za GmbH. Na primer, osnovni kapital za GmbH se je s 35.000,00 EUR zmanjšal na 10.000,00 EUR. Hkrati je novela ukinila člen 10b GmbHG, ki je poenotil privilegij ustanovitve. Zdaj se postavlja vprašanje, kaj je treba upoštevati pri obstoječih GmbH z ustanovitvenimi privilegiji.

Ekipa ScherbaumSeebacher za korporacijsko pravo povzema:

  1. Načelo kontinuitete: ustanovitveni privilegij, vpisan v poslovni register pred 1. januarjem 2024, se na splošno lahko ohrani. Prehodna določba prvega stavka 30. odstavka 127. člena določa, da se člen 10b GmbHG kljub razveljavitvi še naprej uporablja za obstoječe družbe z ustanovitvenimi privilegiji.
  2. Ni več časovnega zamika: Pred zakonom GesRÄG 2023 se je ustanovitveni privilegij ex lege končal po desetih letih. Z razveljavitvijo člena 10b GmbHG se avtomatično prenehanje privilegija ustanavljanja zaradi poteka časa (člen 127, odstavek 30, stavek 1 GmbHG) ne uporablja več.
  3. Kljub temu obstaja posredna obveznost prenehanja ustanovitvenega privilegija: zaradi načela kontinuitete ni nujno, da morajo družbeniki, ki so uveljavljali ustanovitveni privilegij, takoj ukrepati. Vendar pa se spremembe družbene pogodbe, ki ne bodo hkrati predvidevale prenehanja ustanovitvenega privilegija, od 1. januarja 2025 (!) ne bodo več vpisane v poslovni register (drugi stavek drugega odstavka 30. člena GmbHG); to posredno “spodbuja” družbe z ustanovitvenim privilegijem k ukrepanju.
  4. Ukrep: sprememba statuta z zmanjšanjem kapitala: ukinitev privilegija ustanavljanja pomeni ukrep za zmanjšanje kapitala in zahteva spremembo statuta. V nasprotju z drugim odstavkom 55. člena GmbHG pa poziv upnikom pred zmanjšanjem kapitala ni potreben, če so prevzeti kapitalski vložki vsaj enaki prejšnjim kapitalskim vložkom s privilegiji ustanavljanja (zadnji stavek 30. odstavka 127. člena GmbHG). To je pravilo.

Mag. Magdalena Brugger

Korporacijsko pravo in združitve & prevzemi
Javno pravo
Civilno pravo