Wiener Zeitung: “One in two mothers can benefit in wealth transfer”

Mag. Helmut Schmidt, partner at ScherbaumSeebacher Rechtsanwälte, and Mag. Kristina Kienreich, prospective lawyer, discuss how the prohibition of return of capital contributions could be violated in the case of collateral provision by parent companies in their article for the Wiener Zeitung.

Mag. Helmut Schmidt LL.M.

Bančno pravo in pravo kapitalskih trgov
Kartelno pravo
Korporacijsko pravo in združitve & prevzemi [...]
Kristina Kienreich

Mag. Kristina Kienreich

Delovno pravo
Insolvenčno pravo, prestrukturiranja, upravljanje stečajnih postopkov
Javno pravo