Wiener Zeitung: “Shorter and cheaper”. Commentary by Mag. Helmut Schmidt

Comment by Helmut Schmidt on the European Commission’s proposal for a directive on digitalisation in company law.

to the article

Mag. Helmut Schmidt LL.M.

Bančno pravo in pravo kapitalskih trgov
Kartelno pravo
Korporacijsko pravo in združitve & prevzemi [...]