Mag. Lea Zieger, BA

  • Univerza v Gradcu, študij prava
  • Univerza v Gradcu, dodiplomski študij angleščine/amerikanistike
  • Študentski asistent na Inštitutu za civilni postopek in insolvenčno pravo
  • Študentski asistent na Inštitutu za civilno pravo, mednarodno zunanje in zasebno pravo
  • Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court

LUKAS ANDRIEU/ LEA ZIEGER
DOVOLJ SE SPOPADLI
BAU & IMMOBILIEN REPORT S. 24-27 09/2023

LUKAS ANDRIEU/ LEA ZIEGER
DIGITALIZACIJA IN AVTOMATIZACIJA GRADBENIH POSTOPKOV V AVSTRIJI
V: HOFFBERGER-PIPPAN/LADECK/IVANKOVICS (UR.), JAHRBUCH DIGITALISIERUNG UND RECHT 2023 (2023) 321.

LUKAS ANDRIEU/ LEA ZIEGER
OD DIREKTIVE EU DO ODGOVORNOSTI PODJETIJ
CASH Das Handelsmagazin 06/2023

SIMON TUCEK/ LEA ZIEGER
KO SE PREPIRAJO GRADBENOINŽENIRSKA DRUŠTVA IN SE SPOPADAJO ODVETNIKI
bauaktuell 2023, 63

LUKAS ANDRIEU/ GEORG JEREMIAS/ LEA ZIEGER
PRAVICE DO VPOGLEDA V IZVEDENSKA POROČILA, KI JIH JE NAROČILA ZAVAROVALNICA
ZVERS 2023

LEA ZIEGER/ WALTER DORALT
NOTARSKI ZAPIS IN OBVEZNOST VSEBINSKE REVIZIJE REGISTRSKEGA SODIŠČA NA PREIZKUSNI STOPNJI
GesRZ 2022, str. 250

04

12, 2023

Ustavite gradbene spore – čas je za učinkovite rešitve!

V gradbeništvu je veliko sporov - alternativni načini...

04

10, 2023

Bau & Immobilien Report: Pregled alternativnih metod reševanja sporov v gradbeništvu

Sodni spori v gradbeništvu vpletene stranke (ne glede...

07

09, 2023

Člen: Digitalizacija in avtomatizacija gradbenih postopkov v Avstriji

Partner Lukas Andrieu, LL.M., in sodelavka Lea Zieger...

02

06, 2023

CASH The Retail Magazine: From EU Directive to Corporate Responsibility

After the EU Parliament took a clear position...

  • Nagrada Linde Rauter za leto 2023
  • Nagrada Wernerja Melisa 2022
  • Štipendije za zasluge

Mag. Lea Zieger, BA

Odvetniški pripravnik

Gradec
Angleščina | Nemški
Gradbeno (odškodninsko) pravo
Pravdni postopki
Arbitraža
Civilno pravo