Lea Zieger, BA

  • University of Graz, Law studies
  • University of Graz, Bachelor’s degree in English / American Studies

LUKAS ANDRIEU/ LEA ZIEGER
DIGITALIZACIJA IN AVTOMATIZACIJA GRADBENIH POSTOPKOV V AVSTRIJI
V: HOFFBERGER-PIPPAN/LADECK/IVANKOVICS (UR.), JAHRBUCH DIGITALISIERUNG UND RECHT 2023 (2023) 321.

LUKAS ANDRIEU/ LEA ZIEGER
OD DIREKTIVE EU DO ODGOVORNOSTI PODJETIJ
CASH Das Handelsmagazin 06/2023

SIMON TUCEK/ LEA ZIEGER
KO SE PREPIRAJO GRADBENOINŽENIRSKA DRUŠTVA IN SE SPOPADAJO ODVETNIKI
bauaktuell 2023, 63

LUKAS ANDRIEU/ GEORG JEREMIAS/ LEA ZIEGER
PRAVICE DO VPOGLEDA V IZVEDENSKA POROČILA, KI JIH JE NAROČILA ZAVAROVALNICA
ZVERS 2023

LEA ZIEGER/ WALTER DORALT
NOTARSKI ZAPIS IN OBVEZNOST VSEBINSKE REVIZIJE REGISTRSKEGA SODIŠČA NA PREIZKUSNI STOPNJI
GesRZ 2022, str. 250

07

09, 2023

Člen: Digitalizacija in avtomatizacija gradbenih postopkov v Avstriji

Partner Lukas Andrieu, LL.M., in sodelavka Lea Zieger...

02

06, 2023

CASH The Retail Magazine: From EU Directive to Corporate Responsibility

After the EU Parliament took a clear position...

Mag. Lea Zieger, BA

Rechtsanwaltsanwärterin

Graz
Deutsch | Englisch